Saltar a continguts

Associació de Jubilats i Pensionistes Estel del Solsonès

Navegació

Menú principal

Organització

0 resultats trobats

El dia 14 d’octubre de 1979 , en una reunió en un local dels Pares del Cor de Maria, cedit per la Coral Riallera, la junta formada per President:Antonio Carceller Roig,  Vicepresident: Paulina Llorente Lucas, Secretario: José Carreras Vidal, Tesorero: Florentina Guerrero Fernandez, Vocals: Miguel Riu Riu, Crescencio Jiménez García, Francisca Pisa Gracia, Ramon Navés y Roca (Representant del Exm. Ajuntament), es llegeixen els primers Estatuts i són aprovats en tots els seus punts i articles.

Actualment, la junta directiva de l’Associació també esta formada per president, vicepresident, secretari, tresorer i vocals com veurem acontinuació.

Ells són els encarregats de vetllar que es compleixin els Estatuts. 

 

 


MEMBRES QUE FORMEN LA JUNTA DIRECTIVA

MONTSERRAT SEUBA - presidenta

LLUÏSA MANAU - vicepresidenta

MONTSERRAT RITORT - tresorera

ANTONIA BORONAT -secretària

TERESINA  - vocal

FÈLIX PELEGRINA - vocal